Algemene voorwaarden

Inschrijving- en betalingsvoorwaarden
Aanmelden voor een cursus gebeurt door middel van een inschrijfformulier van Kayleigh’s Heart for dogs.

 1. In het geval van een minderjarige cursist dient het inschrijfformulier door één van de ouders of een wettelijke vertegenwoordiger te laten ondertekenen.
 2. Data, cursusplaats en -gelden zijn onder voorbehoud. Deze kunnen door Kayleigh’s Heart for dogs worden gewijzigd wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven.
 3. De facturen dienen binnen 14 dagen te worden betaald. Indien u na de eerste herinnering het openstaande bedrag nog niet heeft voldaan wordt het openstaande bedrag verhoogd met 10 procent.
 4. Kayleigh’s Heart for dogs heeft het recht om de cursus halverwege stop te zetten als de situatie hier tot lijdt.
 5. Wanneer u akkoord gaat met de algemene voorwaarde geeft u ook aan de privacy verklaring te hebben gelezen en met deze akkoord te gaan. De privacy verklaring kunt u vinden op de website.
 6. Er kunnen foto’s worden genomen tijdens de training, cursus of een andere service. Alleen de hond zal op de foto staan. De foto’s kunnen gebruikt worden op facebook, instagram of de website (www.heartfordogs.nl). Wanneer u dit niet wilt kunt u dit aan de trainer/service verlener doorgeven of een mail sturen naar info@heartfordogs.nl

Annulering
Annulering door de cursist kan zowel schriftelijk als mondeling plaatsvinden.

 1. Indien u verhinderd bent om aan een les deel te nemen, wordt u verzocht om dit zo snel mogelijk door te geven.
 2. Een les kan uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij annulering binnen 24 uur (zonder door ons geldig bevonden reden) bent u 100 procent van het les bedrag aan ons verschuldigd.
 3. In geval van een calamiteit behoudt Kayleigh’s Heart for dogs zich het recht voor om de afspraak te verzetten.
 4. Wanneer u niet komt opdagen op de afspraak bent u het gehele lesbedrag verschuldigd.

Algemene regels met betrekking tot de trainingen

 1. Voordat de les/begeleiding begint dient de hond te zijn uitgelaten.
 2. Heart for dogs gebruikt geen slipkettingen, schrokbanden of prikband. Deze zijn dan ook strikt verboden.
 3. Lichamelijke correcties (slaan/ schoppen) zijn niet toegestaan.
 4. Heart for dogs is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, opgelopen voor, tijdens of na afloop van de les.
 5. Tijdens de training word er gebruik gemaakt van een halsband of tuig. De riem is een gewone riem of politielijn. Er wordt geen gebruik gemaakt van een flexilijn/uitrollijn.
 6. Er word geen gebruik gemaakt van halti’s, mastertuigen, anti-trektuigen zonder overleg met de instructeur/begeleider.

Uitlaat en oppas service

 1. Wanneer u een sleutel aan ons toevertrouwd zal deze niet worden gedupliceerd, niet aan derden gegeven worden en word op een veilige plaats opgeborgen. De sleutel zal alleen gebruikt worden op de dagen dat er een afspraak gemaakt is. Wanneer de eigenaren de sleutel terugvraagt zal deze gelijk terug worden gegeven.
 2. U laat van te voren weten wanneer de hond (besmettelijk) ziek is. Ook is de hond behandeld tegen vlooien en teken. Heart for dogs volgt altijd de regels wat de eigenaar stelt met betrekking op opvoeding, spelen, wandelen, etc.
 3. Wanneer de dierenarts bezocht moet worden voor wat voor reden dan ook dan worden de kosten op de eigenaar verhaald.
 4. Als er spraken is van de dierenarts worden de eigenaren eerst op de hoogte gesteld. Wanneer er een levensbedreigende situatie voordoet behoud Heart for dogs het recht om zelf een inschatting van de situatie te maken en daarna te handelen.
 5. Zorg altijd dat het dierenpaspoort aanwezig is wanneer u gebruik maakt van de uitlaatservice of oppas service. Deze mag op een afgesproken plaats liggen of klaar gelegd worden op de actieve dagen.
 6. De hond wordt uitgelaten met zijn eigen harnachement. Er wordt verwacht dat deze makkelijk te vinden zijn of worden klaar gelegd.